VEILIGHEIDSTRAINING

Wat is dit voor opleiding? Hoe werkt het? Waar gaat het over?

Veiligheid moet je trainen

 

Bewustwording en kennismaking met de veiligheidsprotocollen, en middelen binnen uw bedrijf.

De training kan bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk. De tijdsduur is in overleg van ca. twee uur tot hele dag.

 

Uiteraard zijn onze maatwerktrainingen gericht op bedrijfsspecifieke situaties. Hierdoor is het zeer gewenst vooraf met u zorgvuldig overleg te hebben.

 

Voorbeelden van onze trainingen zijn:

 

  • Kleine blusmiddelen en Alarmering
  • Receptie specifieke training (o.a. Conflicthantering, Communicatie en Calamiteitentraining
  • Calamiteitentraining op Directieniveau
  • Evacuatietraining