VCA-opleiding

Wat is dit voor opleiding? Hoe werkt het? Waar gaat het over?

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als werknemers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven.

 

De Arbo-wet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

 

Inhoud cursus VCA Basis.

 

DOEL VAN DE CURSUS
De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

 

DOELGROEP EN VOOROPLEIDING
Operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

 

CURSUSDUUR EN INHOUD
De cursus wordt gegeven voor maximaal 15 cursisten en bestaat uit 3 dagdelen inclusief examen.

 

De cursus Basisveiligheid-VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.