CONFLICTHANTERING & WEERBAARHEID (C&W)

Wat is dit voor opleiding? Hoe werkt het? Waar gaat het over?

 

In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden behandeld en getraind. Het onderdeel is uit ervaring ontwikkeld voor een dagdeel maar kan ook uitgebreid worden naar twee dagdelen.

Na overleg kan in gegaan worden op specifieke probleemstellingen. Er blijkt veel vraag naar deze module door eerder opgedane, vaak nare ervaringen, op de werkplek(bv op scholen). Tot in de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) en het jaarverslag is dit vaak opgenomen en mag dus als zeer belangrijk betiteld worden.

 

De keus is aan u. De mogelijkheden staan hieronder als voorbeeld benoemd. Uiteraard kan na vooraf overleg ook specifiek ingegaan worden op uw probleem.


• Problemen met verbale, psychische en/of fysieke overlast / geweld.
• Beperking en bestrijding van beginnende problemen.
• Op tijd inschatten van nare en/of rare situaties en samenwerken.
• Ingaan op situaties die hebben plaats gevonden op de school.
• We behandelen situaties met ouders maar ook met de leerlingen.
• Hoever kan / mag / wil ik het laten gaan?
• Cultuurverschillen, taalverschillen waar kunnen oorzaken liggen etc.