BHV-opleiding .... VERVOLG

Wat is dit voor opleiding? Hoe werkt het? Waar gaat het over?

Bedrijfshulpverlening (BHV) Trainingen worden altijd gegeven door instructeurs met jaren lange ervaring op hun vakgebied. .... VERVOLG

 

De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt behandeld. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste (vijftien) minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen. Na deze eerste (vijftien) minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie aanwezig.
De cursus vindt plaats volgens Arbowet conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid)
Iedere cursist voldoet na het volgen van deze opleiding aan de competenties die zijn vastgesteld op het gebied van:

 

VERLENEN VAN EERSTE HULP (ELH)

 

In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:


• Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
• Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED.
• Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en oogletsels.