>

BEDRIJFSNOODPLAN / ONTRUIMINGSPLAN

Wat is dit voor opleiding? Hoe werkt het? Waar gaat het over?

Een Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplannen vragen om gedegen advies

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de (model) bouwverordening art. 6.1.1, en in het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17.

 

Om deze reden moet een ontruimingsplan kunnen worden getoetst door de brandweer. 

 

Een reden om een ontruimingsplan te moeten hebben is volgens de (model) Bouwverordening art. 6.1.1 een verplichte omgevings / gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders.

 

Verplicht voor bouwwerken waarin:
• meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een één- of meergezinshuis;
• bedrijfsmatig de in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, 104) bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;
• aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
• aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft.